لینوکس ادعا می کند که CPU های Intel می توانند مورد سوءاستفاده قرار گیرند

تهدیدات امنیتی به طور بالقوه در سایه کمین پردازنده های اینتل در صورت بهره برداری بیش از حد در معرض … ادامه خواندن لینوکس ادعا می کند که CPU های Intel می توانند مورد سوءاستفاده قرار گیرندادامه مطلب