بایگانی برچسب برای رفع و جلوگیری ویروسها

خطرات ویروس رایانه ای: شناسایی ، رفع و جلوگیری از آنها

می توان از ویروس رایانه ای به عنوان یک ویروس دیجیتال تصور کرد که دارای تأثیرات مشابهی مانند ویروس های بیولوژیکی روی انسان است. انسان از ویروس هایی که می گیرند بیمار می شود. به…