بایگانی برچسب برای ویندوز 7 بزودی پشتیبانی نمیشود

ویندوز 7 بزودی پشتیبانی نمیشود نحوه انتقال از ویندوز 7 به ویندوز 10

شما چندین انتخاب دارید ، از جمله یک حفره که هنوز هم می تواند رایگان باشد. اگر کاربر ویندوز 7 هستید ، مهلت شما نزدیک است: ویندوز 7 به طور رسمی از 14 ژانویه سال…